خوراک سایت

میهمان گرامی، خوش آمدید.

ورود - نام نویسی

آرشیو "رزومه"

اعضای فعلی هیات مدیره

اعضای فعلی هیات مدیره

محمد آئینی   رئیس هیات مدیره ومدیر عامل فوق لیسانس ۹۲/۸/۱۳تا کنون       مهدی مسلم خانی   عضو هیات مدیره فوق لیسانس ۱۳۹۶/۳/۳ تا کنون       مهدی خانی   عضو هیات...

رزومه حمیده محمدزاده

رزومه حمیده محمدزاده

حمیده محمدزاده عضو هیئت مدیره دکتری ۹۳/۰۱/۳۱ تا...

رزومه آقای احمدرضا عقیقی

رزومه آقای احمدرضا عقیقی

احمد رضا عقیقی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس ۹۰/۰۷/۱۹ تا...

رزومه مدیرعامل

رزومه مدیرعامل

 محمد آئینی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فوق لیسانس ۹۲/۰۸/۱۳ تا...