نشست علمی" مصون سازی وپایداری  " درشهراندیشه با حضور پوری رحیم معاون امورشهری سازمان پدافندغیرعامل کشوربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهراندیشه ، صبح امروز ۲۴ آبان ماه این نشست درسالن جلسات شرکت باحضور آئینی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ، اعضاء هیات مدیره ،بهاری نماینده شرکت عمران شهرهای جدید ،سلیمی نماینده فرمانداری شهریار ،  دهقان نماینده شهرداری اندیشه ،اباذرلو نماینده مشاور طرح، مدیران وکارشناسان شرکت با توضیحات  مشاور طرح مطالعاتی "مدیریت بحران وپدافند غیر عامل شهراندیشه" درخصوص افزایش تاب آوری شهر اندیشه در مواقع بحران ، کاهش آسیب پذیری  های موجودشهر جدید اندیشه در برابر تهدیدات متصور و تدوین سند چشم انداز طرح مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر جدید اندیشه ارائه شد .

درادامه پوری رحیم معاون امورشهری سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن اهمیت به پدافندغیرعامل به سخنان رهبرمعظم انقلاب " اگرپدافندغیرعامل نباشد تمامی دست آوردهای فرهنگی ،اقتصادی ،علمی وسیاسی کشور دریک نصف روز هدر میرود " اشاره نمود وبه مبحث تهدیدشناسی وتهدیدات نوین پرداخت .

ایشان تهدیدات را به طبیعی وانسان ساخت (عمدی وغیرعمدی)تقسیم نمود وخصوصیت تهدیدات نوین را سیال بودن آن دانست وگفت : درحال حاضر استراتژی سلطه ترکیبی از فناوری ونظامی است که برای تسلط وجود دارد .  

  درپایان سئوالات ونقطه نظرات کارشناسان مطرح وپاسخهای لازم توسط ایشان بیان شد. 

   IFIFIFIFIFIFIFIFIFIF_dsc0079_dsc0074_dsc0065_dsc0061_dsc0045_dsc0004_dsc0019_dsc0033

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :