در ۶ماهه سال ۹۵ بیش از ۲۳ هزارمترپیاده رو سازی توسط شرکت عمران درفازهای مختلف سطح شهرجدیداندیشه اجرا شد.

_dsc0036 _dsc0038 _dsc0039 _dsc0041 _dsc0043 _dsc0047 _dsc0048 _dsc0049 _dsc0053 _dsc0054 _dsc0055 _dsc0056 _dsc0058 _dsc0062 _dsc0065 _dsc0066 _dsc0067 _dsc0072 _dsc0073 _dsc0074 _dsc0075 _dsc0076 _dsc0078 _dsc0081 _dsc0082 _dsc0088 _dsc0089 _dsc0092 _dsc0093 _dsc0095

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :