آقای مهندس روانفرعضو محترم هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید کشورازپروژه های شرکت عمران شهرجدیداندیشه بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهراندیشه ، دراین بازدید که روز گذشته انجام شد ، مهندس روانفر را مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت عمران شهراندیشه همراهی مینمودند ، ابتدا از پروژه های مسکن مهر بازدید بعمل آورد واز اینکه قرار است درآینده نزدیک جشن اتمام مسکن مهر آنهم با کیفت مثال زدنی به برگزارشود ابراز رضایت نمودند.

عضو محترم هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید کشوردر ادامه ضمن بازدید ازبازار فاخر ونمونه ایرانی اسلامی ” نقش اندیشه ”  نماز خود رادرمسجدبزرگ وزیبای سلمان فارسی اقامه نمودند.

?

_DSC0105 _DSC0155 _DSC0162 _DSC0174 _DSC0189 _DSC0225 _DSC0241 _DSC0269 _DSC0344 _DSC0401 _DSC0445 _DSC0472 _DSC0511 _DSC0539

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :