مسکن مهر.

پروژه های مشمول :

۲۸۰واحدی بندبتن

۸۴واحدیکنسرسیوم

۸۴واحدی آرکوپاد

۴۲۰واحدی سبلان پی البرز

۳۲۰و۱۰۰واحدی وهاب ابنیه پاسارگاد

۱۶۰واحدی ایلیاسازه پارت

۸۰واحدی ایمن سازان لاریز

۸۰واحدی ایلیاسازه پارت

۲۸۸واحدی اقدم

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :