محمد آئینی

محمد آئینی

 

رئیس هیات مدیره ومدیر عامل

فوق لیسانس

۹۲/۸/۱۳تا کنون

 

 


 

مهدی مسلم خانی

مهدی مسلم خانی

 

عضو هیات مدیره

فوق لیسانس

۱۳۹۶/۳/۳ تا کنون

 

 


 

مهدی خانی

مهدی خانی

 

عضو هیات مدیره

۱۳۹۶/۶/۱۲ تا کنون

 

 

 


    رضا رمضانپور

 

عضو هیات مدیره

۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تا کنون

 

 


 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :