- شرکت عمران شهر جدید اندیشه - https://andisheh-ntoir.gov.ir -

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای بازار نقش اندیشه

شرکت عمران شهر جدید اندیشه در نظر دارد قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری را با شرایط نقد و اقساط در شهرجدید اندیشه از طریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان می­توانند جهت کسب اطلاعات لازم، آگاهی از شرایط، دریافت فرم شرکت در فراخوان به واحد املاک وواگذاری شرکت عمران اندیشه واقع در شهر جدید اندیشه فاز ۳ مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۶ به دبیرخانه شرکت عمران تحویل نمایند.