- شرکت عمران شهر جدید اندیشه - https://andisheh-ntoir.gov.ir -

“اطلاعیه”

“اطلاعیه”

با عنایت به آغاز عملیات اجرایی پروژه­ های مسکونی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهر جدید اندیشه به آگاهی مردم شریف می­ رساند در صورت هرگونه واگذاری واحدهای مذکور، زمان و شرایط واگذاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی این شرکت و رسانه­ های عمومی اعلام خواهد شد.