شرکت عمران شهر جدید اندیشه دراجرای ماده ۶۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و بند ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، در نظر دارد نسبت به واگذاری قطعی زمین پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز با شرایط ذیل پس از اخذ درخواست کتبی اقدام نمایند.

دستور عمل و فرایند  بشرح ذیل می باشد:

۱- تکمیل فرم درخواست واگذاری
۲-  تعیین قیمت زمین براساس قیمت کارشناسی روز از سوی متقاضی صورت می گیرد.
۳-  واگذاری بصورت نقد و اقساط
۴-متقاضیان درصورت پرداخت نقدی سهم عرصه و تسویه حساب کامل ، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در پرداخت نقدی می شوند.
۵-متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) با ارائه مدارک مثبته علاوه بر ۳۰ درصد تخفیف در پرداخت نقدی مشمول ۲۰ درصد دیگر نیز تخفیف در پرداخت (اعم از نقدی و اقساط) می شوید.
۶-  تسویه حساب کامل بدهی معوقه اجاره بهاء عرصه مسکن مهر در هنگام انعقاد قرارداد واگذاری زمین واحد.
۷- هزینه کارشناسی میزان سهم عرصه بر عهده متقاضیان است.
۸-  در صورت پرداخت وجه زمین و انجام مراحل مذکور قرارداد واگذاری زمین واحد صادر می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد مسکن مهر شرکت عمران اندیشه مراجعه  و یا با شماره ۰۲۱۶۵۵۵۳۵۵۳ تماس حاصل فرمایید.

دانلود فرم درخواست خرید عرصه مسکن مهر  از طریق لینک زیر:

فرم درخواست خرید عرصه مسکن مهر

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :