- شرکت عمران شهر جدید اندیشه - https://andisheh-ntoir.gov.ir -

شهر جدید اندیشه نگین درخشان در غرب استان تهران

جهت دریافت فایل PDF اینجا [1] کلیک نمائید.