شرکت عمران شهر جدید اندیشه در نوزدهمین جشنواره شهید رجائی که در شهریور ماه سال ۹۶ برگزار شد موفق به کسب عنوان “دستگاه قابل تقدیر” گردید و با اهدای لوحی از سوی استاندار و رئیس ستاد نوزدهیمن دوره جشنواره شهید رجائی استان تهران از جناب آقای مهندس آئینی مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت قدردانی شد. افزودنی است شرکت عمران در سال جاری موفق به کسب عنوان اداره برتر شهرستان شهریار نیز گردیده بود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :