شرکت عمران شهر جدید اندیشه در نظر دارد تعدادی از واحد های تجاری بازار ایرانی اسلامی (نقش اندیشه) را از  طریق فراخوان عمومی به اجاره بگذارد.

 

لینک جزئیات و قیمت های فراخوان 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :