به مناسبت آغاز کار دوره پنجم شورای شهر اندیشه مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت عمران به دیدار اعضای برگزیده شورای شهر اندیشه در ساختمان شورای شهر رفتند.

در ابتدای جلسه مهندس آئینی ضمن تبریک، آرزوی موفقیت برای اعضای شورای شهر در دوره جدید نمود. سپس در ادامه جلسه طرفین به  تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص موضوعات شهری آتی پرداختند.


 

این خبر را به اشتراک بگذارید :