به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر اندیشه ، طی این بازدید که باحضور مهندس بربند مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان تهران و هیات همراه و مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه برگزار گردید در جریان اجرا و پیشرفت ساخت ساختمان امور برق اندیشه قرار گرفتند.

 


 

a

 


 

b

 


 

این خبر را به اشتراک بگذارید :