به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر اندیشه ، این برنامه که در قالب ۶ هدف و ۲۱ راهبرد در حال تدوین می باشد در تلاش است از طریق هماهنگی بین نقاط قوت ها و توانایی های درونی و فرصت های خارجی بر نقاط ضعف و تهدیدها غلبه نماید تا مزیت رقابتی جدیدی را در این شهر ایجاد نماید. و در راستای توسعه این استراتژی ها از تکنیک SWOT بهره گرفته شده است که نتیجه آن تدوین راهبردهای بلند مدتی است که برنامه های اقدام کوتاه مدت از آنها استخراج خواهد شد.

c b a

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :