Picture-056

» شهر جدید اندیشه در ۳۰ کیلومتری محور غربی تهران (از میدان آزادی) جهت اسکان بخشی از سرریز جمعیتی تهران، مکان یابی و طراحی گردیده که بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی در سال ۸۲ طرح تفضیلی این شهر بر اساس سقف قبلی ۱۱۸۰۰۰ نفر و در زمینی به مساحت حدود۱۴۰۰ هکتار به تصویب رسید «

مراحل شکل گیری :

 • فاز۱: این فاز در واقع شهرک اندیشه نامیده شده که قبل از انقلاب عملیات طراحی و اجرائی آن شروع و پس از تکمیل و تحویل به فرمانداری و شهرداری شهریار گردید.
 •  فاز۲: طراحی این فاز در زمینی به مساحت ۱۲۰ هکتار از سال ۱۳۷۰ آغاز و قطعات آن در دو بخش ویلائی و آپارتمانی از سال ۱۳۷۱ به متقاضیان واگذار گردید.
 •  فاز۳: این فاز در سال ۱۳۷۰ درزمینی به مساحت ۳۶۰ هکتار طراحی و بر اساس کاربری مصوب در مراحل مختلف به متقاضیان واگذار شده است.
 •  فاز ۴: مساحت این فاز ۳۳۰ هکتار بوده که از سال ۱۳۷۵ آماده سازی اراضی آن آغاز وبه متقاضیان واگذار شده است.
 •  فاز ۵: این فاز به مساحت ۱۹۴ هکتار میباشد که ۵۸ هکتار آن تحت تملک شرکت عمران اندیشه می باشد.
 •  فاز ۶: این فاز به مساحت ۳۹۶ هکتار تحت تملک  اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

 

تاسیس ارگان ها:

 •  اداره برق در سال  ۱۳۸۲ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید و این شهر هم اکنون دارای ۲ پست توزیع برق ۶۳ کیلو ولت می باشد.
 •  اداره آب و فاضلاب در سال۱۳۸۹ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید. تامین آب شهر اندیشه ،توسط چاه های موجود در شهر صورت پذیرفته است و این شهر فاقد تصفیه خانه و فاضلاب شهری  می باشد.
 •  اداره مخابرات در سال ۱۳۷۹ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید.
 •  اداره گاز در سال۱۳۸۵ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید.
 •  نیروی انتظامی  در سال۱۳۷۹ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید.
 •  شهرداری اندیشه در سال ۱۳۸۲  تاسیس شد و کلیه قسمت های واگذار شده شهر و شبکه معابر و فضای سبز به آن شرکت تحویل داده شد.