بیانیه حفظ حریم شخصی تارنمای شرکت عمران شهر جدید اندیشه

 

  • اطلاعاتی که اتخاذ می شوند

به منظور کار با این تارنما و یا استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است اتخاذ شود. این اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی

رایانامه

شماره تماس

  • چگونگی بهره برداری از اطلاعات

محل ذخیره سازی اطلاعات، نحوه استفاده از آنها، و افراد یا سازمان هایی که به آن دسترسی دارند به شرح ذیل است:

کلیه اطلاعات تارنمای شرکت عمران شهر جدید اندیشه در سرورهای داخل ایران و تحت حفاظت شرکت عمران شهر اندیشه نگهداری می گردد و بالاترین سطوح امنیتی در آنها رعایت شده است.

اطلاعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختیار متولیان رسیدگی به درخواست های طرح شده کاربران قرار خواهد گرفت.

  • امنیت اطلاعات

ما اطمینان می دهیم که اطلاعات شما را به غیر از موارد ذکر شده در این بیانیه، در اختیار هیچ سازمان، یا فرد، یا تارنمایی قرار نمی دهیم.

  • استفاده از کوکی ها

به منظور بهبود استفاده از تارنما، از کوکی های استفاده می شود. کوکی یک فایل متنی کوچک است که تارنمای ما بر روی رایانه شخصی شما قرار می دهد تا بتواند اطلاعاتی در مورد استفاده شما از تارنما داشته باشد. شما می توانید با تغییر تنظیمات مرورگر خود، از استفاده از کوکی ها جلوگیری کنید.