تعداد پمپ بنزین و CNG و نشانی آنها

ردیف

نام

آدرس

۱

پمپ بنزین  و CNG

فاز ۳ اندیشه بلوارآزادی خیابان گلستان

۲

CNG

فاز ۴ اندیشه میدان شهداء گمنام بلوار آزادی

۳

CNG

فاز ۴ میدان شهداء گمنام بلوار گلهای شرقی

 

تعداد نمایندگی های خودرو و نشانی آنها

ردیف

نام

آدرس

۱

نمایندگی سایپا

فاز ۳ اندیشه بلوار آزادی جنب پمپ بنزین

 

تعداد مراکز اورژانس و نشانی آنها

ردیف

نام

آدرس

۱

اورژانس

فاز ۲ ا ندیشه بلوار نیلوفر نبش خیابان بنفشه ۵

۲

اورژانس

فاز ۳ اندیشه بلوار آزادی شهرداری شرقی خیابان ایثار خیابان صدرپشت درمانگاه شبانه روزی اندیشه