ردیف

نام بانک

آدرس

۱

بانک مسکن

فاز ۲ اندیشه بلوار یاس شمالی جنب کوچه مریم ۱

۲

بانک مسکن

فاز ۳ اندیشه بلوار آزادی جنب نمایندگی سایپا

۳

بانک ملی

فاز ۳ اندیشه بلوار آزادی جنب شهرداری

۴

بانک رفاه

فاز ۳ اندیشه بلوار آزادی ضلع جنوب غربی بازار بزرگ

۵

بانک تجارت

فاز ۳ اندیشه خیابان ولیعصر ضلغ غربی بازار بوستان

۶

بانک صادرات

فاز ۳ اندیشه بلوار آزادی جنب مسجد جامع امام علی (ع)