خبرخوان

آرشیو "مزایده و مناقصه"

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و  بازار بزرگ ایرانی اسلامی بزرگترین و استثنائی ترین آگهی فراخوان عمومی شرکت عمران اندیشه

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و بازار بزرگ ایرانی اسلامی

بزرگترین و استثنائی ­ترین آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری و  بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ     ۱۳۹۶/۰۴/۱۸   لغایت  ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ در فازهای ۳، ۴ و ۵ شهر جدید اندیشه   شرکت عمران...

انجام عملیات مسجد امام هادی (علیه السلام) واقع در فاز ۵ شهر جدید اندیشه آگهی فراخوان مناقصه عمومی

انجام عملیات مسجد امام هادی (علیه السلام) واقع در فاز ۵ شهر جدید اندیشه

شرکت عمران شهر جدید اندیشه وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به انجام عملیات احداث مسجد امام هادی (علیه السلام) واقع در فاز ۵ شهر جدید اندیشه به صورت سرجمع و بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۰۵ / ۱۰۰ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۸۹ با...

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و  بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ لغایت ۱۳۹۶/۲/۹ در فازهای ۳و ۴ شهر جدید اندیشه   شرکت عمران شهر جدید اندیشه در نظر دارد قطعات زمین با...

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

...

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و  بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ لغایت ۹۵/۱۲/۱ در فازهای ۳و ۴ شهر جدید اندیشه

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ لغایت ۹۵/۱۲/۱ در فازهای ۳و ۴ شهر جدید اندیشه

تخفیف ویژه به مناسبت دهه مبارک فجر؛ آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ لغایت ۹۵/۱۲/۱ در فازهای ۳ و ۴ شهر جدید...

فروش استثنایی با تخفیف ویژه دهه مبارک فجر

فروش استثنایی با تخفیف ویژه دهه مبارک فجر

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۶۵۵۵۲۷۲۹ و ۶۵۵۴۸۴۲۴ تماس...

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین و واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی شهر اندیشه ۹۵/۹/۶ الی ۹۵/۹/۲۴

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین و واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی شهر اندیشه ۹۵/۹/۶ الی ۹۵/۹/۲۴

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین و واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی شهر اندیشه ۹۵/۹/۶ الی...

آگهی فراخوان مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، پیاده روسازی ، جدولکاری وآسفالت درفاز۴شهرجدیداندیشه

آگهی فراخوان مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، پیاده روسازی ، جدولکاری وآسفالت درفاز۴شهرجدیداندیشه

آگهی فراخوان مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، پیاده روسازی ، جدولکاری وآسفالت...

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحد های تجاری و بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخه ۱۳۹۵/۵/۳ لغایت ۱۳۹۵/۵/۱۷ در فاز های ۳ و ۴ شهر جدید...

آگهی فراخوان فروش قطعات زمین باکاربریهای مختلف و واحدهای بازارایرانی اسلامی ۹۵/۲/۲۵ لغایت ۹۵/۳/۱۲

آگهی فراخوان فروش قطعات زمین باکاربریهای مختلف و واحدهای بازارایرانی اسلامی ۹۵/۲/۲۵ لغایت ۹۵/۳/۱۲

...

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین ازمورخ ۹۵/۱/۳۱ لغایت ۹۵/۲/۲۰

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین ازمورخ ۹۵/۱/۳۱ لغایت ۹۵/۲/۲۰

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و  بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ ۹۵/۱/۳۱ لغایت ۹۵/۲/۲۰ در فازهای ۳، ۴ و ۵ شهر جدید اندیشه روابط عمومی شرکت عمران...

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای۱۸اسفند لغایت ۲۶ اسفند۹۴

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای۱۸اسفند لغایت ۲۶ اسفند۹۴

...

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین باکاربریهای مختلف وبازاربزرگ ایرانی اسلامی ۱۲ اسفند لغایت ۲۵ اسفند۹۴

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین باکاربریهای مختلف وبازاربزرگ ایرانی اسلامی ۱۲ اسفند لغایت ۲۵ اسفند۹۴

...

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین باکاربریهای مختلف وبازاربزرگ ایرانی اسلامی ۲۴بهمن لغایت ۸اسفند۹۴

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین باکاربریهای مختلف وبازاربزرگ ایرانی اسلامی ۲۴بهمن لغایت ۸اسفند۹۴

  آگهی فراخوان عمومی...

آگهی فراخوان مناقصه عمومی آخرین مهلت ۹۴/۶/۱۴

آگهی فراخوان مناقصه عمومی آخرین مهلت ۹۴/۶/۱۴

...

آگهی مزایده و فروش تعدادی از واحدهای بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر جدید اندیشه بمناسبت هفته دولت ۹۴/۶/۷ لغایت ۹۴/۶/۲۵

آگهی مزایده و فروش تعدادی از واحدهای بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر جدید اندیشه بمناسبت هفته دولت ۹۴/۶/۷ لغایت ۹۴/۶/۲۵

...

آگهی مزایده و فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ ۹۴/۵/۳ لغایت ۹۴/۵/۲۴ در فازهای ۳ و ۴ شهر جدید اندیشه

آگهی مزایده و فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ ۹۴/۵/۳ لغایت ۹۴/۵/۲۴ در فازهای ۳ و ۴ شهر جدید اندیشه

بازاری به وسعت ایران اسلامی آگهی مزایده و فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ ۹۴/۵/۳ لغایت ۹۴/۵/۲۴ در فازهای ۳ و ۴ شهر جدید اندیشه با شرایط...

آگهی مزایده و فروش استثنایی واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی شهراندیشه و قطعات زمین ۲۷خرداد لغایت ۱۳تیرماه۹۴

آگهی مزایده و فروش استثنایی واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی شهراندیشه و قطعات زمین ۲۷خرداد لغایت ۱۳تیرماه۹۴

...

آگهی مزایده و فروش استثنایی واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی شهراندیشه و قطعات زمین  ۴ لغایت ۲۵ خرداد ۹۴

آگهی مزایده و فروش استثنایی واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی شهراندیشه و قطعات زمین ۴ لغایت ۲۵ خرداد ۹۴

...

آگهی مزایده و فروش استثنایی قطعات زمین ، واحدهای تجاری و پیش فروش بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر جدید اندیشه ۹ لغایت ۲۴ اسفند ۹۳ ******آخرین فرصت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۳ ******

آگهی مزایده و فروش استثنایی قطعات زمین ، واحدهای تجاری و پیش فروش بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر جدید اندیشه ۹ لغایت ۲۴ اسفند ۹۳ ******آخرین فرصت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۳ ******

لینک های مرتبط: * جایی که شبیه همه‌جا هست و نیست * مشخصات فنی بازار ایرانی-اسلامی شهر جدید اندیشه * مجموعه فاخر بازار بزرگ ایرانی-اسلامی نقش جهان اندیشه * بازار بزرگ ایرانی اسلامی * گزارش تصویری آخرین وضعیت مسجد بزرگ سلمان...

آگهی مزایده و فروش استثنائی (ویژه ایام مبارک دهه فجر) قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و  پیش فروش بازار بزرگ ایرانی اسلامی  ۹۳/۱۱/۱۳ لغایت ۹۳/۱۱/۲۸

آگهی مزایده و فروش استثنائی (ویژه ایام مبارک دهه فجر) قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و پیش فروش بازار بزرگ ایرانی اسلامی ۹۳/۱۱/۱۳ لغایت ۹۳/۱۱/۲۸

    مجموعه عکس های بازار بزرگ ایرانی-اسلامی شهر جدید اندیشه گزارش تصویری آخرین وضعیت مسجد بزرگ سلمان فارسی مجموعه فاخر بازار بزرگ ایرانی-اسلامی نقش جهان اندیشه شهرجدید اندیشه نماد شهرسازی دوره...

آگهی مزایده و فروش استثنائی قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و  پیش فروش بازار بزرگ ایرانی اسلامی  ۹۳/۱۰/۱۳ لغایت ۹۳/۱۰/۳۰

آگهی مزایده و فروش استثنائی قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و پیش فروش بازار بزرگ ایرانی اسلامی ۹۳/۱۰/۱۳ لغایت ۹۳/۱۰/۳۰

...

آگهی مزایده و فروش استثنائی قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و  پیش فروش بازار بزرگ ایرانی اسلامی

آگهی مزایده و فروش استثنائی قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری و پیش فروش بازار بزرگ ایرانی اسلامی

    آلبوم تصاویر بازار ایرانی-اسلامی نقش جهان اندیشه ...

اگهی فراخوان مناقصه عمومی

اگهی فراخوان مناقصه عمومی

...

مزایده جدید شرکت عمران شهر جدید اندیشه

مزایده جدید شرکت عمران شهر جدید اندیشه

...

مزایده جدید شرکت عمران شهر جدید اندیشه ۲۶خرددماه لغایت ۱۶ تیر ماه ۹۳

مزایده جدید شرکت عمران شهر جدید اندیشه ۲۶خرددماه لغایت ۱۶ تیر ماه ۹۳

...

مناقصه ۲۶ آبان ۱۳۹۲

مناقصه ۲۶ آبان ۱۳۹۲

...

مناقصه ۲۵ آبان ۱۳۹۲

مناقصه ۲۵ آبان ۱۳۹۲

...