۳۲۰ واحدی- وهاب ابنیه پاسارگاد
_DSC0268 _DSC0270 _DSC0272۸۰ واحدی ایمن سازان لاریز- فاز ۴
_DSC0276_DSC0279۸۰ واحدی ایلیا سازه پارت – فاز ۴
_DSC0282۲۸۸ واحدی بین المللی اقدم
_DSC0423 _DSC0427۴۲۰ واحدی سبلان پی البرز
و ۲۸۰  واحدی بند بتن
_DSC0437 _DSC0439 _DSC0445 _DSC0448 _DSC0449 _DSC0450 _DSC0452 _DSC0455 _DSC0456 _DSC0457 _DSC0458 _DSC0460۴۳۲ واحدی خاتم الاوصیا
_DSC0461 _DSC0467 _DSC0470 _DSC0471 _DSC0472
۱
۶۰ واحدی ایلیا سازع پارت- فاز ۵

 

 

 

 

 

_DSC0476

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :