متقاضیان محترم مسکن مهر شهر جدید اندیشه

بدینوسیله به اطلاع می رساند در صورت عدم تکمیل فرم استعلام سابقه مالکیت اداره ثبت اسناد استان تهران ، با قید فوریت از تاریخ ۲۴/۸/۹۳ به مدت یک هفته (ایام کاری) به واحد مسکن مهر مراجعه نمایید. لازم به ذکر است عدم مراجعه به منزله عدم احراز شرایط چهارگانه و تعلیق پرونده متقاضی خواهد بود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :